Alle de funktioner, du behøver – og mere – i app

Kamera

Tag eller tilføj billeder i din registrering til din rapport. Tegn eller markér på dem for at fremhæve vigtige detaljer.

Kommentar

Skriv eller diktér tekster til din rapport.

Beregninger

Automatiserede beregninger - komplekse eller simple.

Dropdown menu

Vælg mellem svaralternativer i stedet for at skrive dem hver gang, de skal bruges.

Gren

Opsæt logik, så kun de relevante datadataindsamlings-felter vises ved brug.

Og mere!

Der er mindst 12 andre funktionaliteter, der kan lette byrden ved at registrere, indsamle og rapportere data til dokumentation.

Spørg os når som helst.

No code

Uanset hvilke it -færdigheder du har, er det vores mål, at du vil være i stand til at bruge QReport. Vi har lavet oprettelse af app-skabeloner - som svarer til at bygge mobilapps specifikt til dokumentation og rapportering - i løsningen brrugervenlig ved at ""pakke"" den kode, der skal køre i appen, ind i visuelle klodser, kaldet kompomobilen bagefter. Det betyder også, at du selv kan oprette både super-enkle og meget komplekse apps og dermed sikre, at de matcher evner og behov hos mobilbrugerne. Det er inspireret af - og føles lidt som - at lege med nogle ret berømte danske plastiklodser.


Med softwareabonnementet vil du naturligvis bive tilbudt uddannelse og træning i både app-skabelondesigneren og i at bruge selve QReport-appen, for at give dig en god start, så i får mest muligt ud af softwaren.

Design med drag and drop

Ved hjælp af en rækker forskellige funktionaliter, du har til rådighed, kan du tilpasse appskabelonerne til dine behov. Skabeloner kan bruges igen og igen og vil udgøre basen i din dataindsamling, når du registrerer. Der er ingen øvre grænse for, hvor mange skabeloner, du kan have i drift på et givet tidspunkt.

Rapporter

Fleksibilitet i design af app-skabeloner kræver fleksibilitet i rapportopsætninger, så du kan få en tilpasset, professionelt look, logo og lay-out på dine rapporter, hvis du vil have mere end de standardrapportdesign, vi har lavet. Data opbevares i et sikkert servermiljø, og de er samtidig tilgængelige globalt. Det betyder, at du sikkert kan trække og sende dine rapporter som PDF'er direkte til modtageren pr. email, hvor som helst og når som helst, så længe du har en internetforbindelse.

Sundhedssektoren

For sundhedssektoren leverer vi auditskabeloner til at opretholde og forbedre kvaliteten inden for håndhygiejne, infektionshygiejne, rengøring, arbejdsmiljø og en række andre områder, hvor digitalisering med QReport har vist dokumenterbare og solide forbedringer inden for hygiejne, kvalitet og tidsforbrug, og bruges både på hospitaler og i resten af primærsektoren

Bæredygtighed

Inden for bæredygtighed tilbyder vi det digitale værktøj, som vores kunder har brug for til at sælge, producere, bygge, installere, inspicere, dokumentere og servicere - eksempelvis vindmøller, ladestandere, varmepumper, affaldsgenvindingsmaskiner, med mere.

Valid dokumentation

For at sikre, at dokumentationsværdien af data ikke kompromitteres registrerer QReport automatisk observationer med bruger, tid og GPS -positionsdata sammen med indsamlede billeder, lyde, og tekster mv. samlet i et datasæt, der kan afrapporteres direkte, så risikoen for rapporteringsfejl minimeres.

Bruger

Hver bruger har unikt ID i QReport, og bruger-ID tilknyttes alle registreringer

Tidsstempel

Tidsstempel med millisekunds præcision

GPS position

Positionen hentes fra enhedens GPS

Kvalitetssikring, dataindsamling og mobil rapportering

Processen, når man har defineret de behov, der skal styre dataindsamlingen. Trin 1 skal sikre, at man indsamler effektivt undervejs. I trin 2 vælges opgaven og den skabelon, man vil bruge - og dataindsamlingen udføres. I trin 3 rapporterer man det indsamlede; enten i dertil passende rapportopsætnigner eller som data, der overføres til andre systemer. I det daglige er trin 2 og 3, der bruges.

Lav skræddersyede apps med Drag & Drop

Først oprettes den/de app-skabeloner, der danner rammerne for auditprocessen. De kan designes enkelt og hurtigt på computeren med Drag & Drop. Og bare rolig: Du skal kun designe appskabelonen første gang, du skal gå en type audit. Og så igen, hvis du vil revidere den over tid.

Klar til inspektion

Den skræddersyede app-skabelon bruges til at oprette en sag, der skal bruges til audit, der så downloades til en telefon/tablet, og inspektionen kan nu begynde. Tag billeder, skriv kommentarer, udfyld tjeklister osv. Sagen kan også oprettes direkte på telefon/tablet, også hvis man er offline.

Generér rapport med et klik

Dataene indsamlet på telefon/tablet synkroniseres med serveren, så det er muligt at generere en rapport med data med kun et enkelt klik.

Integration

For kunder, der kræver integration med andre systemer/løsninger, har QReport et RESTful API, der hidtil har formået at arbejde sammen med enhver løsning, vi har forsøgt os med. Hvis integration med ERP, CRM, digital kontraktløsning, tilladelsesstyring (enkelt sign -on) eller andre løsninger - eller blot et SharePoint, OneDrive eller Azure - er påkrævet, er vi klar til udfordringen! Disse typer integration er typisk abonnementsbaserede for at holde usikkerheden om omkostningerne ved integrationen minimal for vores kunder.

Vi kan binde QReport sammen med anden software, du bruger

QReport

Platform

QReport kan bruges til både computere og mobile enheder, så du kan nemt få adgang til appen hvor som helst og når som helst.

Miracle Q-Inspect A/S

Spørg os når som helst:

info@q-inspect.com


Ring til os:

+45 51 44 30 44

Privatlivspolitik

Handelsbetingelser

Lad os forbinde:

Connect with us linkedin

Download QReport:

Vores lokation:

Miracle Q-Inspect A/S

Skanderborgvej 232

DK-8260 Viby J

Denmark